Velkommen​

Velkommen til Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab af 1997

​​Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab udvikler ejendomme og byggegrunde til attraktive leje- og investeringsobjekter, skaber færdige projekter og optræder som bindeled mellem investorer, ingeniører, arkitekter, myndigheder, entreprenører, underleverandører og lejere - hensigtsmæssigt og overskueligt.

Nordkranen løser ofte store projekter i samarbejde med kapitalstærke samarbejdspartnere, hvor vi fungerer som Development Manager / Project Manager og vi håndterer sagen fra start til slut, ligesom vi tillige ofte tilbyder og forestår Asset Management (ejendomsadministration), når projektet er færdigudviklet.

Den samarbejdsorienterede projektudvikler, med fokus på værdiskabelse, risici, kvalitet og effektivitet.

​Tidens krav til teknologi og kommunikation stiller store krav til os.

Vi tilstræber, at vores byggerier bliver bæredygtige, energieffektive og ressourceoptimerede - Nordkranen ønsker at skabe tidssvarende funktionelle byggerier med god arkitektur-kvalitet og -økonomi .

Vores samarbejdspartnere får ”one point of contact” – en Development Manager, som håndterer hele sagen, og som løbende rapporterer og følger op på udviklingsprojekternes værdiskabelse med stor fokus på overholdelse af budgetterne og forrentning af egenkapitalen.

Vi har et team af meget branche-erfarne folk, som kan håndtere projekter fra start til slut, og som sikrer en stram styring af byggeriets tidsplaner og økonomi.

Vi tilstræber langsigtede samarbejder med vores kapitalpartnere/investorer. Vi arbejder i en uformel tone, men professionelt og løsningsorienteret. Med få led og korte kommandoveje sikrer vi det smidigste og mest rationelle projektforløb.

Som det fremgår af vores referencer, så har vi en lang tradition for at løse store og komplicerede projekter. Projekterne er udviklet i samarbejde med kapitalfonde, private investorer, Pensionskasser, offentlige selskaber samt børsnoterede virksomheder.

Nordkranen A/S blev etableret d.  7. april 1997 på Nordkranvej i Lynge.

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20