"Stubkaj"​

Adresse:​

Stubkaj, Nordhavnen BF. 1.36

Anvendelse:

Området fastlægges til helårsboliger

Byggeret/

Anvendelse

10.597 m² Boliger + 1.561 m² Offentlige-/erhvervsfunktioner ​

Analyse & Arkitekt:

WERK arkitekter

Byggeperiode:

 2020 - 2022

 • 25-30% offentligtilgængelig stueetage (relateret til vand)
 • Lejlighedsstørrelse: 98 m² gennemsnit
 • 1% skal være fælles anlæg. (kan være fælles for byggefelter) Stueetage i niveau ved udadvendte funktioner.
 • Stueetage i +80 ved boliger. Stueetage min. 4m
 • Stueetage skal fremstå vertikal
 • Grønne tage ved lavere hældning end 30 grader
 • Cykel P 2,5/100m² (5 store/1000m²)
 • 2/3 af cykel P i direkte tilknytning
 • 40% cykelparkering i konstruktion
 • Samlet bebyggelse 12.158 m²
 • Bygningshøjde, max. 16m i højden
 • Fremstå med et let og markeret horisontalt udtryk
 • Bygningen kan forholde sig frit til byggefeltets afgrænsning.
 • Stueetagen skal indrettes og udformes, så der sikres en god sammenhæng med og åbenhed mod “Lommevandrummet” samt ‘det grønne loop’.

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20