Østbro​

Adresse:​

Østbro, Glostrup

Areal:

9,048 m².

Ejendomstype:

121 ejerlejligheder

Arkitekt:

CREO Arkitekter A/S

Byggeperiode

April 2006 – Februar 2008

Østbro

Glostrup

  • Østbro er et boligbyggeri med butikker i stueplan og er beliggende på en af de mest centrale grunde I Glostrup, lige ved Glostrup Storcenter og Glostrup Station.
  • Lejlighedernes størrelse ligger fra 53 - 114 m2, fordelt på 1 til 4 værelser. Størsteparten af lejlighederne har store altaner der er disponeret mod syd. Derudover er der etableret to store tagterrasser for at tilsikre attraktive uderum til beboerne. Langs Østbrovej er boligerne placeret i op til 6 etage.
  • I den overordnede disponering er der lagt vægt på, at der i terrænniveau er skabt en mindre skala, der gør det rart og attraktivt at bevæge sig i området. Rummet mellem boligerne og butikkerne indeholder både parkering og boligernes friarealer.
  • Via beplantning og belægning er rummet opdelt, så der opstår kvalitative og rolige arealer for beboerne. Den landskabsmæssige bearbejdning er koordineret med den nye banegårdsplads, så der opstår en naturlig sammenhæng.​​

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20