​CMC Biologics A/S

Adresse:​

Vandtårnsvej 83C, 2860 Søborg

Areal:

8.237 m²

Ejendomstype:

Administration og produktion

Arkitekt:

 Hvidt & Mølgaard

Byggeperiode

2008-2009

Søborg

Storkøbenhavn

  • Nordkranen A / S har opført CMC Biologics A / S 's hovedkvarter i Danmark, beliggende i Søborg, i hovedstadsområdet omkring 15 minutters kørsel fra Rådhuspladsen i København og med NOVO Nordisk som nærmeste naboer.
  • CMC er en kontrakts udviklings og fremstillings organisation for biofarmaceutiske produkter, med udviklings- og produktionsfaciliteter i Danmark (Søborg, København) og i USA (Seattle, Washington). Organisationen har været stigende siden 2001 og i marts 2008 skiftede CMC biofarmaceutiske A/S navn til CMC Biologics A/S. Med navneskiftet fulgte købet af den tidligere ICOS Biologics facilitet i Seattle, WA nu kaldet CMC ICOS Biologics Inc.
  • For Søborg gælder det, at området er særdeles konkurrencedygtigt i forhold til den mere centrale bydel i København og herved opnås alle fordele ved et kvalitets-byggeri i et gunstigt prisleje, og med nem adgang via god infrastruktur til det omkringliggende samfund.
  • Hele området omkring erhvervskvarteret er inden for de seneste år omdannet og fornyet fra det tidligere eksisterende, traditionelle og stedvist udtjente industribebyggelse, til mere elegant og ensartet byggeri, med grønne udenoms- og parkeringsarealer.​​

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20