”Kronløbsøen”​

Adresse:​

Kronløbsøen, 2150 Nordhavn

Anvendelse:

Boliger og parkeringsanlæg under terræn

Byggefelt (1.27) Fortkaj

Byggefelt (1.37) Kronløbsøen

Boliger 7.900 m²

Boliger 24.700 m² + 300 m² erhverv

P-anlæg under vand med plads til ca. 1.100 biler

Masterplan, vinderteam:

Vilhelm Lauritzen Arkitekter, COBE, Rambøll Danmark og STED by- og landskab.

Byggeperiode:

2019 - 2023

  • I juni 2016 blev projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, bestående af By & Havn, Pension Danmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab dannet, med henblik på udvikling af den kunstige ø i Nordhavnen, Kronløbsøen.
  • Forud for selskabsdannelsen udskrev By & Havn en projektkonkurrence, og vinderteamet har udarbejdet et dygtigt og originalt tilskud til byggeriet i Indre Nordhavn, som både rummer ejerboliger i høj kvalitet og et stort og effektivt parkeringsanlæg.
  • Vinderprojektet består af seks bygningskroppe i en karréstruktur omkring et indre, ”grydeformet” gårdrum. Den ydre ramme er karakteristisk ved en markant horisontal betoning af altaner og fremspring der skaber et stærkt arkitektonisk formsprog.
  • Kronløbsøen er et centralt placeret udviklingsprojekt, med en færdig lokalplan, som vil få stor synlighed i Indre Nordhavn, København.

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20