Sukkerkogeriet spar nord bank

Adresse:​

Fælledvej 1, 5000 Odense C.

Areal:

1,440 m²

Ejendomstype:

Bank med tilhørende administration

Arkitekt:

Clausen & Weber A/S Arkitekter

Byggeperiode

2007-2008

Vesterbro

OdenseC

  • ​Det tidligere Sukkerkogeri i Odense er nedlagt og de gamle siloer er nedbrudt.
  • ​På området har Nordkranen bl.a. opført nærværende domicil til Spar Nord.
  • ​Det samlede bruttoetageareal udgør 1.440 m2. Bygningens moderne arkitektur modsvarer de øvrige bygninger med de murede facader og atrium, der gennemlyser bygningen indefra.
  • ​Parkerings-forholdene er ét af de væsentligste succeskriterier for området, og der er til Spar Nords bygning allokeret 25 pladser. Tilkørsel til boligkvartererne sker fra Roersvej mens tilkørslen til erhvervsejendommene sker fra Fælledvej, således at en blanding af trafik undgås.

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20