​Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab

since 1997​

Velkommen til Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab af 1997

​​Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab udvikler ejendomme og byggegrunde til attraktive leje- og investeringsobjekter, skaber færdige projekter og optræder som bindeled mellem investorer, ingeniører, arkitekter, myndigheder, entreprenører, underleverandører og lejere - hensigtsmæssigt og overskueligt.

Nordkranen løser ofte store projekter i samarbejde med kapitalstærke samarbejdspartnere, hvor vi fungerer som Development Manager / Project Manager og vi håndterer sagen fra start til slut, ligesom vi tillige ofte tilbyder og forestår Asset Management (ejendomsadministration), når projektet er færdigudviklet.

Den samarbejdsorienterede projektudvikler, med fokus på værdiskabelse, risici, kvalitet og effektivitet.

Tidens krav til teknologi og kommunikation stiller store krav til os.

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20