”Postterminalen”

Adresse:​

Bernstorffgade 34-42 , 1566 København V

Areal efter ombygning:

Ca. 125.000 m²

Ejendomstype:

Erhverv og boliger

Arkitekt:

Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Byggeperiode:

2017 - 2023

Fremtidige forhold, matr.nr. UV1654

Del af underområde - Ca. m²

 • Bruttoetageareal i alt 157.500 m²
 • Heraf over terræn 125.000 m²
 • Heraf under terræn 32.500 m²
 • Bebyggelsesprocent 511 %

 • Bruttoetageareal for erhverv 142.100 m²
 • Bruttoetageareal for boliger (10%) 15.400 m²

 • Friareal, erhverv 8 %
 • Friareal, boliger 30 %
 • Heraf friarealer som fælles tagterrasse 20 %

 • Principiel dispositionsplan der viser, hvordan det ny kvarter fletter sammen med den eks. by via en viderebearbejdning af karreer og højhuse samt forlængelse af gadeforløb og sigtelinjer.
 • Højhuse placeres i forskellige højder, og skal have tårnkarakter.
 • Fra de nye pladsdannelser på den hævede plint er der et spektakulært kig over banegraven.
 • Langs pladserne, mellem bygningerne og langs Bernstorffsgade vil der være åbne og udadvendte facader.
 • Langs baneterrænet etableres en promenade​
 • Bygherrernes vision er at udvikle et nyt bykvarter af international standard, der kan tiltrække danske og internationale virksomheder indenfor finans, reklame, administration, IT, og lign.
 • Hovedprincippet i dispositionsplanen er en videreførelse af Københavns egenart med karréer og tårnbygninger. På en ny plint placeres karreer, hvorfra tre højhuse markerer sig som tårnbygninger.
 • Det nye kvarter flettes sammen med det eksisterende kvarter ved, at den bevaringsværdige Postgården genanvendes til nye funktioner, de nye højder og materialer forholder sig til den omgivende eksisterende bebyggelse, eksisterende gadeforløb og sigtelinjer forlænges, lukkede facadepartier åbnes.
 • Højhusenes endelige placering vurderes i forhold til vindanalyser og visualiseringer fra forskellige udvalgte steder i byen.
 • Publikumsorienterede funktioner skal understøtte bylivet på pladser og stræder.

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20