Ungdomsboliger "Sømoseparken"​

Adresse:​

Sømoseparken 78, 2750 Ballerup

Areal:

3,619.4 m²

Ejendomstype:

Ungdomsboliger

Arkitekt:

TNT Arkitekter A/S

Byggeperiode

April 2005 - Juli 2006

Sømoseparken, Ballerup

København, Ballerup

  • Ejendommen er bygget i 2006 og indeholder 100 - 1 værelses lejligheder, heraf 6 handicapvenlige boliger. Alle boligerne er indrettet med eget køkken, toilet og bad.
  • Lejlighederne, der spænder fra 32 m² til 50 m², må alle bebos af 2 personer.
  • Bebyggelsen, som er opført i gule mursten med vindues- og dørpartier i træ/aluminium, er udformet som et L og spiller således proportionelt arkitektonisk op til det eksisterende nabokollegium, Sportskollegiet.
  • Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af ingeniørskolen i Ballerup. Desuden har Sømoseparken Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som nærmeste nabo.
  • Sømoseparken er bygget med tilskud fra Socialministeriet iflg. lov om støttede private ungdomsboliger, og det er et krav at man er under uddannelse (studie/lærling/elev) for at få en lejlighed i denne bebyggelse.
  • Beboernes depotrum og cykelparkering er placeret i terræn og parkeringspladserne – 30 stk. er placeret umiddelbart vest for bygningen, for at opnå en hensigtsmæssig bebyggelsesdisposition.​​

Nordkranen A/S - Gothersgade 14, 1.sal, 1123 København K.  - Tlf.: 44 52 20 20